SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

19 września 2019
Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław

mala fotka

Tytuł: Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław.

Status: realizowany

Termin realizacji: wrzesień – listopad 2019

Opis projektu:

CELEM zadania „Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław” jest kształtowanie i wzmacnianie wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego POSTAW PROEKOLOGICZNYCH głównie poprzez uwrażliwienie na potrzeby różnych gatunków zwierząt i roślin mieszkających w najbliższym sąsiedztwie, uświadomienie zagrożeń powodowanych przez niewłaściwe postępowanie człowieka (niska emisja, walka ze SMOGIEM), wskazanie zachowań i prostych sposobów wspomagających utrzymanie przy życiu tych gatunków, a także pobudzenie ciekawości związanej z poznawaniem zwyczajów wybranych gatunków oraz bogactwa przyrodniczego Powiatu Wrocławskiego.

Działania:


WĘDRÓWKI PRZYRODNICZE - W ramach działania zrealizujemy trzy spotkania (każde 4 godzinne) w plenerze dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, których tematem przewodnim będzie przyroda powiatu i jej współegzystencją z człowiekiem oraz aspekty prawne związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody i bioróżnorodnosci Będzie to także okazja do zapoznania się z bogactwem przyrodniczym i turystycznym Powiatu Wrocławskiego. Spotkanie prowadzone będą przez doświadczonych przyrodników, w sposób włączający uczestników w aktywną obserwację przyrody.

EKOLOGICZNE WARSZTATY EDUKACYJNE - Praktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrocławskiego. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych edukatorów-przyrodników współpracujących z EkoCentrum Wrocław. Warsztaty odbywać się będą zarówno w budynku jednostki, jak i w najbliższym otoczeniu. Ich program uwzględniać będzie potrzebę realizacji elementów teoretycznych i praktycznych.

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego

Osoba do kontaktu: Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, m.berezowska@fer.org.pl

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  2. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
  3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  4. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
  5. Turystyka w Adżarii
  6. Program Naturalnie Wrocław
  7. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  9. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  10. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login